Now showing items 1-1 of 1

  • Konfigurace síťových prvků v programu Packet Tracer 

    Wolf, Jakub
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou Cisco akadémie a programom Packet tracer od firmy Cisco. Teoretická čast zameriava pozornosť na priblíženie učebne Cisco Akadémie. Nasleduje kapitola, ktorá špecifikuje operačný ...