Now showing items 1-1 of 1

  • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

    Zmeškal, Pavel
    Účelem této práce byl rozbor stávajícího stavu a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Dále jejich vlivy na elektrizační soustavu ČR. Na základě zjištěných faktů byl vypracován aktuální ...