Show simple item record

Metallurgy and properties of heavy steel castings

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorKubík, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:16Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:16Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUBÍK, J. Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61797cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20264
dc.description.abstractPráce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách tuhnutí. Úvodní část práce je věnována teoretickému rozboru možných vad v odlitcích. Dále je popsán experimentální odlitek, místa odběru vzorků a jejich značení. Následně je vyhodnocena morfologie, mikroanalýza vměstků a vliv vměstků na mechanické vlastnosti a vznik vad v odlitku. Závěr obsahuje shrnutí výsledků a návrh dalšího směru ve výrobě masivních ocelových odlitků.cs
dc.description.abstractThe work deals with the determination of the chemical composition and morphology of inclusions in experimental casting foundry in operating conditions as ŽĎAS in compliance with the optimum content appropriate deoxidation depending on the conditions of solidification. The introductory part is devoted to theoretical analysis of possible defects in castings. We also describe the experimental casting, sampling sites and their markings. Subsequently evaluated morphology microanalysis inclusions and the effect of inclusions on the mechanical properties and the formation of defects in the casting. The conclusion summarizes the results and proposal for further direction in the production of heavy steel castings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVměstkycs
dc.subjectdezoxidace ocelics
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectvadycs
dc.subjectmasivnícs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectInclusionsen
dc.subjectdeoxidation of steelen
dc.subjectmorphologyen
dc.subjectdefectsen
dc.subjectmassiveen
dc.subjectcastingen
dc.titleMetalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitkůcs
dc.title.alternativeMetallurgy and properties of heavy steel castingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:05:50cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61797en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:53:31en
sync.item.modts2020.04.01 03:13:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČech, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Nová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (člen) Ing. Jaroslav Chrást, CSc. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Brázda (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record