Show simple item record

Processing and properties of novel magnetoelectric and multiferroic ceramic materials

dc.contributor.advisorMaca, Karelcs
dc.contributor.authorOsička, Luděkcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:59Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:59Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationOSIČKA, L. Příprava a vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61795cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20266
dc.description.abstractPrvní část této diplomové práce tvoří literární rešerše shrnující nejnovější poznatky o feroických a multiferoických tuhých roztocích BaTiO3, SrTiO3 a EuTiO3. V její druhé části je popsána experimentální příprava a vyhodnocení vlastností vzorků titaničitanu europnato-strontnatého - EuxSr1-xTiO3. Nejprve byla provedena jeho vysokoteplotní syntéza v tuhé fázi a vyhodnocena relativní hustota a otevřená pórovitost připravených vzorků. Získané vzorky měly pórovitost vyšší než 10 obj. %. Příčiny, proč nebylo dosaženo vyšších hustot, byly popsány z hlediska experimentálních podmínek i z hlediska termodynamických výpočtů. U vybraných vzorků byly změřeny jejich elektrické a dielektrické vlastnosti. Ty prokázaly, že tyto vzorky jsou izolátory, jejichž zbytková vodivost je pravděpodobně způsobena kyslíkovými vakancemi, vzniklými v důsledku syntézy v silně redukční atmosféře čistého vodíku.cs
dc.description.abstractA literature review on the topic of ferroic and multiferroic solid solutions of BaTiO3, SrTiO3 and EuTiO3 forms the first part of this master thesis. The second part describes the experimental preparation and evaluation of the properties of samples of europium strontium titanates - EuxSr1-xTiO3. First, the high temperature solid state synthesis was carried out and relative density and open porosity of the sintered samples were evaluated. The sintered samples showed open porosity higher than 10%. The reasons for this behavior were evaluated and described from the point of view of experimental conditions and thermodynamical calculations. Finally, electric and dielectric properties of selected samples were measured. These results show that these samples are insulators and their residual conductivity is caused probably by oxygen vacancies, arising from the synthesis in a strongly reducing atmosphere of pure hydrogen.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMultiferoikacs
dc.subjectEuSrTiO3cs
dc.subjectvysokoteplotní syntéza v tuhé fázics
dc.subjectdielektrické vlastnostics
dc.subjectMultiferroicsen
dc.subjecteuropium strontium titanateen
dc.subjecthigh temperature solid state synthesisen
dc.subjectdielectric propertiesen
dc.titlePříprava a vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálůcs
dc.title.alternativeProcessing and properties of novel magnetoelectric and multiferroic ceramic materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-25-07:54:07cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61795en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:13:35en
sync.item.modts2020.03.31 22:10:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePouchlý, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record