Show simple item record

Qualitative and numerical analysis of fractional differential equations

dc.contributor.advisorČermák, Jancs
dc.contributor.authorZemčíková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:37Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:37Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZEMČÍKOVÁ, M. Kvalitativní a numerická analýza zlomkových diferenciálních rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20278
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou zlomkových diferenciálních rovnic. Jedním z cílů je uvedení přehledu základních typů zlomkových diferenciálních rovnic. Je však velmi obtížné najít jejich přesná řešení, proto budeme analyzovat hlavní kvalitativní vlastnosti řešení, kterými jsou stabilita a asymptotika. Část textu bude věnována zlomkovým diferenčním rovnicím, tedy diskuzi numerického řešení. Na závěr práce bude detailně popsán Bagleyho-Torvikův model z hlediska kvalitativních vlastností a numerického řešení.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with fractional differential equations. One of the aims of this thesis is to mention summary of basic types of fractional differential equations. It is very difficult to find their exact solution, hence we will analyze the main qualitative properties of solution, which are stability and asymptotics. Part of the text will be devoted to fractional difference equations, i.e. discussion of numerical solution. At the end of thesis the Bagley-Torvik model will be described with respect to qualitative properties and numerical solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZlomkový kalkuluscs
dc.subjectzlomková diferenciální rovnicecs
dc.subjectzlomková diferenční rovnicecs
dc.subjectBagleyho-Torvikův modelcs
dc.subjectFractional calculusen
dc.subjectfractional differential equationen
dc.subjectfractional difference equationen
dc.subjectBagley-Torvik modelen
dc.titleKvalitativní a numerická analýza zlomkových diferenciálních rovniccs
dc.title.alternativeQualitative and numerical analysis of fractional differential equationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-14:53:44cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61774en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:15:17en
sync.item.modts2020.03.31 01:37:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTomášek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) Prof. Bruno Rubino (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record