Poslední příspěvky

 • Návrh části informačního systému pro podporu projektového řízení 

  Horák, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému firmy INTERDEKOR s.r.o., se sídlem v Horním Těrlicku. V práci se budu zabývat usnadněním procesu evidence zakázek z pohledu projektantů. Při práci se seznámím ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...
 • Analýza výkonnosti firmy Agrodružstvo Zábřeh pomocí časových řad 

  Doleček, Jan
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod na vybrané ekonomické ukazatele Agrodružstva Zábřeh. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, konkrétně finanční analýza, regresní analýza a analýza ...
 • Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov 

  Starostová, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou najdôležitejších ekonomických ukazovateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE) pomocou časových radov. V úvode práce sú popísané teoretické poznatky štatistických metód a praktická ...
 • Elektronická komunikace v malém podniku s využitím ICT procesů 

  Hübel, Květoslav
  Práce se zabývá možností využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v podmínkách a s omezeními typickými pro malé firmy s cílem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu a efektivní týmové spolupráce v rámci ...
 • Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad 

  Robenková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S použitím teorie časových řad a regresní analýzy je zkoumána nezaměstnanost za uplynulá období a následně je provedena prognóza ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kováčik, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou internetovej prezentácie pre spoločnosť Your Ideas, s.r.o. Úvodná časť je zameraná na teoretické poznatky z oblasti tvorby internetových stránok, ktoré následne aplikuje pri ...
 • Návrh optimalizace financování projektů společnosti ON Semiconductor pomocí dotací z fondů EU 

  Indráková, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší zpracování vhodného řešení financování investičního projektu, vybraného na základě dotazníkového šetření o prioritách společnosti. Zabývá se hodnocením efektivnosti projektu, monitoringem oblastí, ...
 • Návrh databázové aplikace pro podporu finančního rozhodování v oblasti odměňování zaměstnanců 

  Ohnůtková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z ...
 • Návrh internetových stránek 

  Vidlák, Marek
  Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout moderní a dynamické internetové stránky. Vytvořené webové stránky by měly poskytnout kompletní podnikatelský nástroj pro prezentaci konkrétních produktů včetně jejich možného ...
 • Návrh tenkého klienta 

  Juhaňák, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hardwarové konfigurace a softwarového vybavení nového tenkého klienta, který má v nabídce společnosti OldanyGroup s.r.o. efektivně nahradit tenké klienty zahraničních výrobců, které ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho vývoje během let 2006–2009. Pomocí finanční analýzy a jejích jednotlivých metod bude popsána aktuální situace, příčiny a na základě toho pak budou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu ve výrobní oblasti průmyslového podniku. Cílem projektu je minimalizovat průběžnou dobu výroby a eliminovat zmetkovitost ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Maška, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. K tomuto hodnocení byly použity elementární metody finanční analýzy. Data pro její zpracování byla čerpána z účetních výkazů společnosti, ...
 • Návrh internetových stránek 

  Pagáč, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá vytváraním internetových stránok súčasných trendov, požiadaviek a webdesignom. Poukazuje na rozdiely vo vývoji webdesignu od začiatkov používania internetu až po súčasnosť, skúma proces tvorby ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy OTIS a.s. pomocí časových řad 

  Pinkava, Vojtěch
  Tato práce se zabývá analýzou časových řad společnosti OTIS a.s. Teoretická část je zaměřena na obecný popis regresní analýzy, časových řad a finanční analýzy. Dále jsou popsány zdroje dat pro analýzu. Těžištěm práce je ...
 • Analýza a komparace úvěrových produktů vybraných bank v České republice 

  Malý, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je analyzovat stav úvěrových produktů pro domácnosti na českém trhu. Dále porovnat nabídku spotřebitelských úvěrů u vybraných bank a na závěr charakterizovat výhody a nevýhody těchto produktů, ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bělík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Zdrojem informací pro analýzu jsou podklady z účetnictví firmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pšurný, Adam
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení finanční situace podniku MESIT Ronex s.r.o. v letech 2008 až 2010. Hodnocení budu provádět především z účetních výkazů a výročních zpráv. Práce je rozdělena na dvě části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martens, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti LIKO Svitavy, a. s., v období let 2006 – 2009, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...

Zobrazit další