Recent Submissions

 • Aplikace nových metod pro zabezpečení vzdálených počítačů 

  Šandera, Vladimír
  Tato práce se zabývá zabezpečením počítačů pro domácnosti a malé firmy. Nejdříve analyzuji současný stav, jak zabezpečení počítačů probíhá. V teoretické části budu popisovat typy počítačových infekcí, které se dnes vyskytují ...
 • Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov 

  Starostová, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou najdôležitejších ekonomických ukazovateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE) pomocou časových radov. V úvode práce sú popísané teoretické poznatky štatistických metód a praktická ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Machačová, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje na základě podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci i zaměstnavateli podniku pracovní podmínky podniku KON-KYS s.r.o. Poskytuje informace o současném stavu pracovních ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Dolná Mariková 

  Ištok, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením rozpočtového hospodárenia obce Dolná Mariková v rokoch 2006 – 2009. Na základe podrobnej analýzy príjmov a výdajov obecného rozpočtu je vypracované celkové zhodnotenie hospodárenia ...
 • Analýza vybraných položek účetních výkazů a vybraných ekonomických ukazatelů společnosti TREDOS, spol. s r.o. pomocí statistických metod 

  Dokulil, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných položek s majoritním významem pro společnost TREDOS, spol. s.r.o. pomocí časových. Teoretická část popisuje veškeré informace nutné pro úspěšnou analýzu společnosti pomocí ...
 • Návrh komunikačního plánu pro podnik 

  Zápařková, Iveta
  Tato bakalářská práce pojednává o návrzích komunikačního plánu pro společnost KM Beta. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s oblastí marketingové komunikace, ve druhé části práce nazvaná analytická část ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu silikonové formy 

  Kapasný, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na výrobu prototypovej súčiastky úchytu koberca použitého na schodoch a na jej použitie na výrobu silikónovej formy. Ako zdroj dát bola použitá znehodnotená súčiastka vyrobená za rovnakým ...
 • Návrh specifikace informačního systému malé firmy 

  Florián, Boris
  Bakalářská práce se zaměřuje na Návrh specifikace informačního systému v malé firmě pro výrobu a ostření nástrojů Astra Motor s.r.o. Konkrétně to znamená detailní analýzu výrobních procesů uvnitř firmy. Na základě těchto ...
 • Analýza hospodaření obce Kotvrdovice pomocí časových řad 

  Doležel, Karel
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení hospodaření obce. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vysvětlení základních pojmů týkajících se obce a jejího hospodaření. V praktické ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Kochan, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Zahrnuje analýzu vývoje nezaměstnanosti na území České ...
 • Informační systém pro školy 

  Kupský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro školy. V první části své práce zmíním teoretické podklady pro tuto práci. Následující část se bude zabývat analýzou součastné situace ve školství, která bude ...
 • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Božková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Obsahuje analýzu možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na jejímž závěru se ukázalo, že zaměstnavatel ABC nevyužívá optimálně ...
 • Návrh sledování dat pro modelování výrobního procesu 

  Havelka, Martin
  Obsahem bakalářské práce je představení metody simulace se zaměřením na sběr dat v podniku ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou simulací výrobního procesu. Ukazuje jaká data jsou potřebná pro ...
 • Elektronická komunikace v malém podniku s využitím ICT procesů 

  Hübel, Květoslav
  Práce se zabývá možností využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v podmínkách a s omezeními typickými pro malé firmy s cílem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu a efektivní týmové spolupráce v rámci ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Klein, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Vysvětluje základní pojmy a dělení bezdrátových sítí. Dále popisuje mezinárodní standard IEEE 802.11 a jeho rozšíření. Detailně se věnuje zabezpečení ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Studia skladového hospodářství 

  Hančík, Lukas
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice skladového hospodářství ve společnosti Automotive Lighting s.r.o. Dále analyzuje současný stav skladového hospodářství technického servisu a návrhuje zlepšení současné situaci.
 • Strategie Elektronického obchodu firmy 

  Gašpar, Petr
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou vhodnou strategie pro vybudování elektronického obchodu maloobchodní firmy. V práci se zaměřím na to jak docílit aby firma rozšířila své působení na trhu a to právě pomocí ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Hejlová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje firmu Elektrizace železnic Praha a. s. v letech 2001 až 2009. Analýza firmy je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou firmy ekonomickými ukazateli. Druhá část je zaměřena na analýzu ...
 • Fondy Evropské unie a návrh financování projektu 

  Daňhelová, Aneta
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a ostatní moţnosti financování. Jejím záměrem je porozumět a zorientovat se v problematice získávání prostředků na financování ...

View more