Poslední příspěvky

  • 3-D cívky a transformátory 

    Florián, Petr
    Předkládaná práce se zabývá současným stavem řešení 3D cívek a planárních transformátorů s vinutími realizovanými na plošném spoji. Hlavním úkolem je nalézt vhodné technologické postupy výroby plošných spojů a metody jejich ...