Now showing items 1-10 of 10

 • 3D zobrazovací jednotka 

  Varga, Tomáš
  Na základe binokulárneho videnia je ľudské oko schopné vytvoriť priestorový vnem pozorovaného predmetu. V súčasnosti je 3D zobrazovanie na dvojdimenzionálnom povrchu v móde, najmä v kinematografickom priemysle. Avšak 3D ...
 • Demonstrační úloha pro robotický manipulátor EPSON 

  Fireš, Martin
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí robotického hráče dámy s použitím počítačového vidění, Minimax algoritmu pro výpočet tahu a robotického manipulátoru EPSON C3. Pro komunikaci s robotem byl navržen komunikační protokol ...
 • Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu 

  Mikšík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá porozuměním dynamických scén pro navigaci mobilních robotů. V první části předkládáme nový přístup k "sebe-učícím" modelům - fůzi odhadu úběžníku cesty založeného na frekvenčním zpracování a ...
 • Komunikační systém malého mobilního robotu 

  Petrov, David
  Diplomová práce řeší problematiku bezdrátového přenosu mezi operátorskou stanicí a robotem. Je zde řešen způsob testování parametrů předložených bezdrátových modulů, jejich srovnání v daném prostředí a návrh komunikačního ...
 • Obslužný program pro colony-picking robot 

  Matějka, Lukáš
  Byl sestaven přehled nejčastěji používaných kinematických koncepcí pro robotické manipulátory, z nichž byl vybrán kartézský model jako nejlépe odpovídající potřebám colony picking robotu. Pro colony picking robot byl navržen ...
 • Řídicí jednotka pro robotický vysavač 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá v úvodní části zpracováním rešerše na téma robotické vysávání a zhodnocení výrobků v této rešerši. Hlavním zaměřením práce je návrh veškeré potřebné řídicí elektroniky a návrh desky plošných ...
 • Sebelokalizace mobilního robotu ve vnějším prostředí 

  Sárközy, Gabriel
  Cieľom projektu bolo vytvoriť jednotku, pre určenie polohy. Základom jednotky je platforma Netduino Plus, ku ktorej je pripojená meracia jednotka MTi-G a kamerový snímač, ktorý sa vytvoril špeciálne pre snímanie polohy ...
 • Systém pro automatické přistávání quadrocopteru. 

  Vomočil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické přistávání a stabilizaci výšky letového prostředku známého pod jménem Quadrocopter. Je zaměřena na zpracování obrazových dat z kamery umístěné na ...
 • Univerzální řídicí systém pro quadrocopter 

  Gábrlík, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace univerzálního řídicího systému pro létající robot typu quadrocopter. Její první část se zabývá způsoby, jakými lze řešit program pro mikrokontrolér. Zvláštní pozornost je ...
 • Zabezpečovací modul pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Španihel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá návrhom zabezpečovacieho modulu reklamného robota FEKT VUT v Brne, založeného na vývojovom kite RDK-IDM-SBC. Zabezpečovací modul umožňuje oprávneným osobám ovládať jednotlivé časti robota (monitory, ...