Now showing items 1-2 of 2

  • Degradační mechanismy u olověných akumulátorů 

    Pavlů, Michal
    Tato práce se zabývá problematikou degradačních mechanismů olověných akumulátorů. K bližšímu pochopení jednotlivých vlivů způsobujících degradaci je proveden rozbor a fyzikální objasnění každého z degradačních mechanismů. ...
  • Impedanční měření olověných akumulátorů 

    Vaculík, Sebastian
    Hlavním cílem této práce bylo přispět k objasnění elektrochemických dějů, ke kterým docházelo ve zkoumaných experimentálních článcích olověných akumulátorů. K tomuto účelu byla použita elektrochemická impedanční spektroskopie. ...