Now showing items 1-1 of 1

  • Hluková mapa v GIS 

    Awadová, Thuraya
    Cílem této diplomové práce je vytvoření hlukové mapy v geografickém informačním systému. Nejprve se seznámíme s fyzikálními vlastnostmi zvuku a se základy z oblasti prostorové, fyziologické a atmosférické akustiky. Poté ...