• Simulátor funkce FM-CW dálkoměru 

    Bačík, Martin
    Táto práca popisuje problematiku návrhu simulátoru FM-CW diaľkomeru. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach kontinuálne pracujúcich radarov. Práca zahrňuje analýzu chybovosti reálneho ...