Now showing items 1-1 of 1

  • Navigace pomocí turistické mapy 

    Mihál, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením programu, který je schopen nalézt nejkratší cestu po trasách na turistické mapě mezi zvolenými body. Uživatel si může zvolit typ turistické trasy. Aplikace také vytváří výškovou ...