Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

    Baletka, Tomáš
    Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...