Now showing items 1-1 of 1

  • Rozložení relativní variance optické intenzity ve svazcích 

    Barcík, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá vlastnosťami optických zväzkov. V prvej kapitole je uvedené základné rozdelenie optiky na geometrickú, vlnovú a zväzkovú. Druhá kapitola sa zaoberá atmosférickou optikou. Popísané je správanie ...