Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika návrhu optimálního způsobu zálohování velkých objemů dat 

    Bartoňová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá problematikou zálohování dat. Zálohování dat je často podceňovanou a přehlíženou oblastí informačních technologií a při tom, ke ztrátě dat může dojit i banální chybou uživatele nebo zhroucením ...
  • Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty 

    Bartoňová, Veronika
    V diplomové práci se zabývám optimalizací výpočtů bezpečnostních algoritmů, které jsou dále implementovány na smartkarty. Pro návrh urychlení výpočtů vycházím ze znalosti modulární aritmetiky, která je základem pro mnohá ...