Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální tagy pro UHF RFID aplikace 

    Pacholík, Vladimír
    Tato práce se zabývá návrhem antén RFID tagů. Obsahuje seznámení s technologií RFID, přičemž se soustřeďuje na pasivní tagy v pásmu UHF. Návrhové simulace byly prováděny v programu CST Microwave studio. Podle těchto simulací ...