Now showing items 1-2 of 2

  • Omezení spínacích ztrát ve spínaných zdrojích 

    Vašíček, Adam
    Tato diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá analýzou ztrát v aktivních prvcích měniče, popisem používaných rezonančních obvodů a typů měničů. V podkapitole věnované metodám řízení rezonančních měničů je představena ...
  • Snímače proudu 

    Vaculík, Vlastimil
    Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem známých druhů snímačů proudu, mezi které patří například proudové transformátory, bočníky, a také moderní snímače s použitím Hallovy sondy, nebo Rogowského cívky. Následně ...