Now showing items 1-1 of 1

  • Softwarově definovaný transceiver pro radioamatérský provoz 

    Paus, Anton
    Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia koncepcie softwarového rádia pre rádioamatérske účely v pásme KV a jej následnej implementácie do vhodne navrhnutého hardwaru. Cieľom je návrh transceiveru schopného pracovať v ...