Now showing items 1-2 of 2

  • Nízkopříkonový internetový server 

    Dohnal, Petr
    Náplní této práce je popis základních mechanismů správy paměti a přístupu k periferiím prostřednictvím sběrnice EBI u mikrokontroléru rodiny ARM9. Dále je řešeno připojení fyzického rozhraní ethernetu, SD/MMC karet k ...
  • Ovládací rozhraní CNC frézky 

    Mitáš, Daniel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou portálové CNC frézky určené primárně pro obrábění součástí z lehkých kovů a jejich slitin. V tomto dokumentu je popsán výběr mechanických komponent, návrh rámu frézky a ...