Now showing items 1-2 of 2

  • Degradační mechanismy u olověných akumulátorů 

    Pavlů, Michal
    Tato práce se zabývá problematikou degradačních mechanismů olověných akumulátorů. K bližšímu pochopení jednotlivých vlivů způsobujících degradaci je proveden rozbor a fyzikální objasnění každého z degradačních mechanismů. ...
  • Modelování vícekanálového optického bezkabelového spoje 

    Pavlů, Michal
    Tato práce se zabývá problematikou vícekanálových bezkabelových spojů s vyšším dosahem určeným pro komunikaci ve volném atmosférickém prostředí. Je proveden rozbor šíření optického svazku atmosférickým prostředím a popsány ...