Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Hanus, Rostislav
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí QRS komplexu pomocí průchodů nulovou hladinou za segment. Detekce QRS komplexu je důležitou součástí analýzy EKG signálu. Od určení polohy bodu R vlny se odvíjí detekce ostatních vln ...
 • Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace 

  Mrázek, Jiří
  Tato práce se zabývá filtrací šumu myopotenciálového charakteru v signálech EKG s využitím vlnkové transformace. Byla užita se metoda vlnkové filtrace a následně wienerovský vlnkový filtr. V obou případech byly hledány ...
 • Měření zkreslení signálu EKG 

  Požár, Pavel
  Diplomová práce se zabývá elektrokardiogramem a jeho zkreslením, které způsobuje chyby, díky kterým lékař může stanovit špatnou diagnózu. V teoretické části práce je stručné popsán elektrokardiogram, teorie o vlnkové ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...
 • Wienerovská vlnková filtrace signálů EKG 

  Sizov, Vasily
  Tato práce se zabývá možností využití vlnkové transformace v aplikacích, které se zabývají potlačením šumu. Především se jedná o oblast filtrace signálu EKG. Úkolem je zhodnotit vliv různých parametrů nastavení samotné ...