Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

    Svoreň, Jan
    Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...
  • Výpočet a měření parametrů asynchronních motorů 

    Nekovář, Martin
    Tématem této diplomové práce je výpočet a měření parametrů asynchronního motoru. Práce je rozdělena do několika částí. V první a druhé části je obecně popsána konstrukce a princip funkce asynchronních motorů. Konstrukce ...