Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

    Svoreň, Jan
    Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...