Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně 

    Vlachová Hutová, Eliška
    Práce se zabývá výzkumem působení magnetického pole na raná somatická embrya (RSE) smrku a borovice. Působící magnetické pole je gradientní. Cílem práce bylo seznámit se s těmito magnetickými poli a navrhnout metodiku ...