Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

    Vlk, Bronislav
    Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...