Now showing items 1-1 of 1

  • Využití bezdrátových technologií k přenosu audio signálu 

    Gasnárek, Jiří
    Předmětem diplomové práce je návrh A/D a D/A převodníku pro audio signál a přenos digitalizovaných dat bezdrátovým komunikačním kanálem. V projektu je popsána konstrukce desek plošných spojů, návrh ovládacích panelů a ...