Now showing items 1-2 of 2

  • Modelling of cardiac impedance signals 

    Matušek, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu signálu impedančního měření srdce (ICG signál). Impedanční kardiografie podává informaci o změně srdečního objemu během srdečního cyklu. Modelování signálu předchází statistická ...
  • Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem 

    Soukup, Ladislav
    Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, ...