Now showing items 1-3 of 3

 • Metodika návrhu optimálního způsobu zálohování velkých objemů dat 

  Bartoňová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou zálohování dat. Zálohování dat je často podceňovanou a přehlíženou oblastí informačních technologií a při tom, ke ztrátě dat může dojit i banální chybou uživatele nebo zhroucením ...
 • Nelineární analýza a predikce síťového provozu 

  Člupek, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci jsou rozebrány možnosti predikce síťového provozu pomocí FARIMA modelu, teorii chaosu s Lyapunovým exponentem a pomocí neuronových ...
 • Pokročilý systém umožňující zálohování počítačových dat 

  Sobek, Jiří
  Tato diplomová práce se převážně zaměřuje na problematiku zálohování a detailně popisuje jednotlivé zálohovací techniky. Dále také objasňuje funkci protokolů IPv4 a FTP, které s touto prací úzce souvisí. Výstupem je poté ...