Now showing items 1-1 of 1

  • Parametry sítí FTTx - kvalita služeb 

    Winkler, Aleš
    Hlavním cílem této diplomové práce je provést návrh na zlepšení optické přístupové sítě pro přenos služeb Triple play. Chtěl bych tady čtenáři objasnit metodu návrhu optické sítě. Jsou zde popsány druhy přístupových sítí ...