Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmové planární antény 

    Špatenka, Vojtěch
    V této diplomové práci byla rozebrána problematika širokopásmových planárních antén. V první řadě jsou zde popsány základní prvky, které mají vliv na šířku pásma, jako je třeba vliv dielektrického substrátu, vhodný tvar ...