Now showing items 1-2 of 2

  • Emulátor signálu navigačního systému GPS 

    Hofman, Jan
    Práce se zabývá principem satelitní navigace. Přibližuje problematiku určení polohy a nadmořské výšky na povrchu Země. Obsahuje rozbor navigačních zpráv a způsob zpracování navigačních signálů v GPS přijímačích. Dále jsou ...
  • Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz 

    Frecer, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací radiokomunikačního monitoru pro ISM pásmo 868 MHz. V práci je uveden popis bezlicenčních rádiových pásem dle doporučení ITU a norem ETSI. Zvláštní pozornost je věnována pásmu ...