Now showing items 1-3 of 3

 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Nabíječka lithiových akumulátorů 

  Vrba, Marek
  V této práci je navržen a zrealizován prototyp nabíječky vysokokapacitních akumulátorů. Pro konstrukci nabíječky byl zvolen spínaný zdroj na bázi jednočinného blokujícího měniče se dvěma tranzistory. K řízení spínání ...
 • Tenké vrstvy oxidu titaničitého připravené elektrochemicku cestou 

  Janov, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá přípravami aktivních elektrochromických vrstev oxidu titaničitého a jejich interkalačních vlastností. Elektrodepozicí byla vytvořena aktivní vrstva na skleněných substrátech pokryté tenkou ...