Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmové dielektrické antény 

    Zbořil, Jan
    Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním, realizací a měřením dielektrických dipólů buzených koaxiální sondou. Pozornost byla věnována tvarové optimalizaci dipólů z pohledu splnění parametrů širokopásmového ...