Now showing items 1-2 of 2

  • Regulátor otáček pro střídavé motory 

    Zdařil, Tomáš
    Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Funkce regulátoru je založena na principu použití metody ...
  • Regulátor otáček pro střídavé motory 

    Zdařil, Tomáš
    Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Celé zapojení je ovládáno mikroprocesorem Atmel AVR. Jako ...