Now showing items 1-1 of 1

  • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

    Zimáková, Jana
    Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...