Show simple item record

Welding of USIBOR 1500 steel by YbYAG fiber laser.

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorBogar, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:03:00Z
dc.date.available2019-04-04T03:03:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBOGAR, R. Svařování oceli USIBOR 1500 vláknovým YbYAG laserem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61862cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20384
dc.description.abstractV automobilovém průmyslu se stále častěji vyskytuji vysokopevností oceli. Zaměřil jsem se na ocel USIBOR 1500, která byla svařena pomocí Nd-YAG laseru. V experimentu se využilo odlišných svařovacích parametrů a ochranných plynů. Svařené vzorky se porovnávaly na zkoušce tahem, rozlomením, makrostruktury, mikrostruktury a tvrdosti dle Vickerse při různých kombinacích tloušťek a svařovaného materiálu.cs
dc.description.abstractThe use of high-strength steel is more and more frequent in the car industry. I focused on USIBOR® 1500 steel welded by Nd-YAG laser. For my experiment, there were used various welding parameters and shielding gases. To compare the weld samples, I used the tensile, bending, macrostructure, microstructure and Vickers hardness test with different combinations of thickness as well as welded material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLasercs
dc.subjectvysokopevnostní ocelics
dc.subjectsvarový spojcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectLaseren
dc.subjectHigh Strength Steelen
dc.subjectweld joinen
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleSvařování oceli USIBOR 1500 vláknovým YbYAG laserem.cs
dc.title.alternativeWelding of USIBOR 1500 steel by YbYAG fiber laser.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:15cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61862en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:15:25en
sync.item.modts2020.03.31 03:04:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen)cs
but.defencePosluchač seznámil komisi s prezentací své diplomové práce. V rámci své prezentace seznámil komisi s cílem DP, vlastním experimentem i výsledky práce. Zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy komise k diplomové práci: - Jak dochází k převýšení u švového svařování? - Jak se projeví tepelné zpracování na vlastnosti svarových spojů? - Co vyjadřují taylored blanks?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record