Show simple item record

Manufacturing of slider

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorChládek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:17Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:17Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCHLÁDEK, M. Výroba jezdce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61863cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20385
dc.description.abstractJezdec je součástí aretačního mechanismu vyvinutého firmou TOKOZ a.s. Jedná se o součást komplikovaného tvaru a malých rozměrů z materiálu DC04 (ekvivalent 11 305.21). Jako nejvhodnější pro výrobu součásti byla vybrána technologie stříhání a ohýbání plechu v postupovém nástroji. Byl proveden návrh nástřihového plánu o jedenácti krocích a s ohledem na výsledky výpočtů předběžně zvoleny lisy LEXN 100 a Kaiser KSTU 1600. Následně byl navržen postupový jednořadý nástroj. Na základě těchto návrhů bylo provedeno i několik variant kalkulace ceny výrobku dle zvyklostí firmy TOKOZ. Podle výsledků kalkulace byl jako nejvhodnější zvolen lis Kaiser KSTU 1600.cs
dc.description.abstractSlider is a part of turn restrictor mechanism designed by company TOKOZ a.s. It is a part with complicated form and small dimensions from material DC04 (equivalent according to Czech standard ČSN 11 305.21). As the most suitable option for part manufacturing was chosen cutting and bending in progressive die. A design of forming layout with 11 stations was made and considering the outcomes of related calculations preliminarily selected presses LEXN 100 and Kaiser KSTU 1600. Subsequently was designed one row progressive die. Based on this designs were made few variants of part price calculations according to TOKOZ company customs. According to price calculation outcomes was as the most suitable selected press Kaiser KSTU 1600.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjezdeccs
dc.subjectaretační mechanismuscs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectpostupový nástrojcs
dc.subjectLEXN 100cs
dc.subjectKaiser KSTU 1600cs
dc.subjectslideren
dc.subjectturn restrictor mechanismen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectprogressive dieen
dc.subjectLEXN 100en
dc.subjectKaiser KSTU 1600en
dc.titleVýroba jezdcecs
dc.title.alternativeManufacturing of slideren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61863en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:33:37en
sync.item.modts2020.03.31 07:07:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHavliš, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s výsledky diplomové práce. Diplomant odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise týkající se DP: 1. Jaký je podavač u zvoleného typu lisu? 2. Kolik je použito hledáčků v nástroji? 3. Je v nástroji načínací doraz? 4. Proč je karbonitridace výhodnější než cementace? 5. Co jste počítal při vlastním řešení práce? 6. Jak jste stanovil kritickou délku střižníku? 7. Jaká je poloha těžiště? 8. Použil jste všechny uvedené literární prameny?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record