Now showing items 1-1 of 1

  • Deformační chování nano/mikro vyztuženého PMMA 

    Recman, Lukáš
    Práce sleduje vliv velikosti částic na elastický modul a deformační chování za mezí kluzu. Bylo pozorováno, že jak elastická oblast, tak oblast za mezí kluzu ukazuje silnou závislost chování na velikosti částic. Cílem této ...