Now showing items 1-1 of 1

  • Kinetika krystalizace v semikrystalických nanokompozitech 

    Fiore, Kateřina
    Růst krystalů zásadně ovlivňuje morfologii a tím také mechanické vlastnosti semikrystalických polymerů. Tato PhD práce přináší alternativní pohled na popis kinetiky krystalizace v polyolefinech plněných slabě interagujícími ...