Now showing items 1-1 of 1

  • Studium povrchů tenkovrstvých materiálů 

    Trivedi, Rutul Rajendra
    Disertační práce se zabývá studiem povrchových vlastností jedno a vícevrstvých filmů deponovaných z vinyltriethoxysilanových a tetravinylsilanových monomerů. Zabývá se také charakterizací adheze jednovrstvých filmů z ...