Poslední příspěvky

 • Depozice a analýza tenkých vrstev DLC 

  Rudolf, Miroslav
  Diplomová práce nastiňuje problémy spojené s výrobou a analýzou tenkých vrstev DLC:H. Tyto vrstvy jsou ve středu zájmu mnoha vědeckých pracovníků již po několik desetiletí. V současné době existuje mnoho technik pro přípravu ...
 • Koncepční návrh malého tříkolového užitkového vozidla 

  Ambrož, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem tříkolového užitkového vozidla s užitečným zatížením 300 kg. V úvodu je uveden stručný přehled několika vozidel podobné hmotnostní kategorie. Vlastnímu návrhu předchází ...
 • Řízení inteligentních pohonů IclA s využitím sběrnice CAN 

  Škranc, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím automatizační techniky firmy B&R automation a protokolu CANopen k návrhu a sestavení řídícího algoritmu motorické části všesměrového mobilního robotu. Program je implementován v ...
 • Zavádění SPC ve výrobním procesu 

  Letáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zaváděním SPC (statistické řízení procesů) do výrobního procesu. Cílem práce je analýza současného stavu výroby ohýbání lišt a výběr vhodných metod, které je možné aplikovat v procesech firmy. ...
 • Design rýpadla 

  Brza, Lukáš
  Svým návrhem rýpadla pro účely demolice respektuji potřebné požadavky na stroje pro tento účel. Rýpadlo je vybaveno inovačním typem podvozku, které zdokonalí jak mobilitu po demoliční oblasti, tak i viditelnost z kabiny ...
 • Design přístroje pro vyšetření zraku. 

  Bukvald, Jiří
  Diplomová práce se zabývá designem přístroje pro měření zraku, konkrétně autorefraktometrem. Řešením práce byla změna uspořádání jednotlivých částí přístroje. Tím bylo dosaženo nového a originálního tvarového pojetí. Práce ...
 • Design tepelného čerpadla. 

  Nečas, Martin
  Diplomová práce se zabývá designem tepelného čerpadla typu vzduch - voda pro vytápění budov. Výsledné řešení využívá inovativního technického konceptu modulového systému, který by přinesl nové kvality pro toto zařízení. ...
 • Design víceúčelového terénního vozidla. 

  Strnad, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní návrh multifunkčního terénního vozu. Žijeme ve světě plném dramatických změn a to s sebou přináší celou řadu situací, pro jejichž řešení je zapotřebí speciálních prostředků. Právě ...
 • Design vyhlídkového plavidla. 

  Lekeš, Jakub
  Podstatou této práce je nalezení vhodné alternativy k  současnému stavu v oblasti říčních vyhlídkových plavidel. Cílem je pak vytvořit objekt, který cestujícím nabízí adekvátní a atraktivní prostředí, kde by trávili volné ...
 • Design kabiny speciálního zásahového vozidla 

  Finsterle, Jan
  Návrh kabiny zásahového vozu na základu z výrobní řady T815-7 automobilky Tatra, a.s. ukazuje možnou cestu pro tvarování vozů spadajících do speciálních kategorií. Návrh respektuje současnou produkci automobilky, přitom ...
 • Optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobníku paliva systému common rail 

  Klepetko, David
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobní-ku paliva systému Common Rail. Cílem je zhodnocení současného stavu a návrh konstrukce jednotlivých vysokotlakých elementů v CAD systému. ...
 • Design dodávkového automobilu. 

  Kubík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní návrh dodávkového automobilu pro blízkou budoucnost. Potřeby dodávkového automobilu jako pracovního nástroje se neustále vyvíjí. To je způsobeno zejména rozvojem on-line obchodů a ...
 • Generování nestrukturovaných sítí 

  Rozehnalová, Petra
  Sítě založené na pokrytí dané oblasti trojúhelníky nebo čtyřstěny (ve 2D a 3D) jsou hojně využívány v řadě oblastí jako je počítačová grafika, geodézie, interpolace, modely terénu atd. Avšak nejširší uplatnění nacházejí ...
 • Sanace půdy po těžbě uranu 

  Kříž, Jakub
  Sanace oblasti, ve které byl dříve těžen uran metodou rozpouštění (leaching method) roztokem obsahujícím zejména kyselinu sírovou je založen na odčerpávání zbytků rozpouštědel – kontaminovaných důlních vod – z geologických ...
 • Design skládacího multifunkčního lékařského boxu pro očkování v terénu. 

  Kudlíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu pro očkování v terénu. Jde o mobilní zázemí určené především pro humanitární mise a pro vyřešení stávajících nevyhovujících podmínek. Jeho multifunkčnost spočívá ...
 • Deformačně-napěťová analýza páteřního segmentu 

  Pánis, Vladimír
  V predloženej práci je spracovaná deformačne-napäťová analýza chrbticového segmentu, konkrétne je sledovaný vplyv totálnej náhrady medzistavcovej platničky Maverick na celkové chovanie chrbticového segmentu a posúdenie ...
 • Výroba součásti z plechu pomocí technologie HMT 

  Toman, Pavel
  Tato práce předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu 11 305 tloušťky 2 mm z polotovaru průměru 246 mm, při sérii 50 000 kusů za rok. Pro výrobu zadané součásti je navržena technologie hydromechanického ...
 • Technologie výroby obráběním na CNC strojích 

  Brázda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá technologií výroby obrábění vzorové součástky „ukončení hřídele generátoru“ na CNC stroji v prostředí malé firmy. Nejprve jsou představeny obecné aspekty CNC strojů, technologií obrábění a ...
 • Tribologické hodnocení třecích dvojic dílců odstředivých čerpadel 

  Obručník, Daniel
  Práce řeší problematiku tribologických vlastností materiálových dvojic na základě požadavků firmy Sigmy Group a.s. Pro dostupné materiály byl zadán úkol navrhnout tribologické dvojice a ověřit jejich vlastnosti.
 • Optimalizace štěrbinové vztlakové klapky letounu 

  Dvořák, Petr
  Cílem této diplomové práce je optimalizovat vztlakovou mechanizaci letounu Phoenix Air U-15 tak, aby letoun splňoval požadavky předpisu UL-2 na pádovou rychlost – 65 km/h. Tohoto cíle je dosaženo optimalizací polohy ...

Zobrazit další