Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví 

    Doskočil, Radek
    Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a je koncipována pro potřeby pojišťoven. Hlavním cílem práce je sestavení metodiky, která poskytne manažerům nástroj pro podporu rozhodování v ...