Now showing items 1-2 of 2

  • Stategie firmy pro elektronický obchod - platební karty 

    Šulc, Vladimír
    Předložená disertační práce se zabývá problematikou firmy v elektronickém obchodování, která představuje krátkodobé nebo dlouhodobé záměry v oblasti řízení finančních vztahů k vnějšímu okolí, ale i rovněž uvnitř podniku. ...
  • Strategie elektronického obchodu firmy 

    Frendlovská, Dagmar
    Tato disertační práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Důvodem a cílem mé disertační práce je stále větší potřeba a vzrůstající požadavky na tvorbu elektronických obchodů. ...