Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie elektronického obchodu firmy 

    Frendlovská, Dagmar
    Tato disertační práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Důvodem a cílem mé disertační práce je stále větší potřeba a vzrůstající požadavky na tvorbu elektronických obchodů. ...