Now showing items 1-3 of 3

 • Finanční reporting 

  Hendrych, Viktor
  Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku ...
 • Kontrola kvality finančních výkazů pro zavedení systému vnitřní kontroly 

  Gafarov, Timur
  Though at the enterprises the estimation of a financial condition is annually, it is necessary to develop, to improve constantly and to evaluate the system of the internal control, necessary to develop a technique of the ...
 • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

  Pernica, Martin
  Disertační práce se zabývá úlohou oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku v rámci vnitropodnikového účetnictví, které firma vede na dobrovolném základě. Práce je situována do pěti samostatných částí, kdy je první ...