Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční reporting 

    Hendrych, Viktor
    Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku ...