Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace logistického toku v podniku 

    Dvořáček, Radim
    Tato disertační práce se týká, dle názoru autora stále aktuálního, tématu optimalizace v logistickém systému, se zaměřením na podnikovou sféru. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky na definovaný problém a její následná ...