Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

    Mašterová, Lucie
    Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...