Now showing items 1-1 of 1

  • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

    Pernica, Martin
    Disertační práce se zabývá úlohou oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku v rámci vnitropodnikového účetnictví, které firma vede na dobrovolném základě. Práce je situována do pěti samostatných částí, kdy je první ...