Now showing items 1-1 of 1

  • Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku 

    Polák, David
    Disertační práce se zaměřuje na řízení hotovosti, respektive na nejčastěji užívané struktury cash poolingu v prostředí Evropského trhu. Této problematice nebývá věnována taková pozornost, jakou by si zajisté zasloužila. ...