Now showing items 1-2 of 2

  • Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku 

    Polák, David
    Disertační práce se zaměřuje na řízení hotovosti, respektive na nejčastěji užívané struktury cash poolingu v prostředí Evropského trhu. Této problematice nebývá věnována taková pozornost, jakou by si zajisté zasloužila. ...
  • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

    Mašterová, Lucie
    Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...